Femte år: Integration og diplom eksamen DO

(Undervisning i denne del af programmet bliver tilbudt for første gang i 2022-23)

 

Tidsrammen er i ikke klar endnu (forår 2017)

Adgangskrav: Færdiguddannet og eksamineret i alle de første 4 år.

Denne del af programmet er delt op i to dele.

Første del bliver integration af de første fire år efterfulgt af diplom eksamen DO

Sidste delen bliver en Bachelor opgave.