Femte år: Integration og diplom eksamen DO

(Undervisning i denne del af programmet bliver tilbudt for første gang i 2022-23)

 

Tidsrammen er i ikke klar endnu.

Adgangskrav: Færdiguddannet og eksamineret i alle de første 4 år.

Indholdet bliver en integration af de første fire år efterfulgt af diplom eksamen DO.